Chào mừng đến với chương trình nghiên cứu FANS

FANS (Female Asian Never Smokers) là một nghiên cứu ung thư phổi ở phụ nữ gốc Á Châu chưa bao giờ hút thuốc

Quý vị có biết rằng?

Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 57% phụ nữ người Mỹ gốc Á Châu được chẩn đoán bị ung thư phổi nhưng họ chưa bao giờ hút thuốc. Nghiên cứu FANS sẽ xem xét những nguyên nhân có thể dẫn đến ung thư phổi, bao gồm ảnh hưởng của khói thuốc, di truyền và các yếu tố về văn hóa.