Các Câu hỏi Thường Gặp

Tại sao nghiên cứu FANS là quan trọng?

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 57% phụ nữ người Mỹ gốc Á Châu được chẩn đoán bị ung thư phổi nhưng họ lại chưa bao giờ hút thuốc. Trong một nghiên cứu khác, 80% phụ nữ người Trung Quốc chưa bao giờ hút thuốc được chẩn đoán bị ung thư phổi. Nghiên cứu FANS sẽ nghiên cứu những nguyên nhân có thể đưa đến ung thư phổi ở phụ nữ người Mỹ gốc Á Châu, chẳng hạn như bị ảnh hưởng của khói thuốc, di truyền và các yếu tố về văn hóa.

Người tham gia nghiên cứu được nhận diện như thế nào?

Ở California, luật tiểu bang bắt buộc các bác sĩ, bệnh viện và các cơ sở chẩn đoán và/hoặc điều trị bệnh nhân ung thư khác báo cáo cho Trung Tâm Đăng Ký Dữ Liệu Ung Thư  California (CCR). Theo luật tiểu bang, CCR có thể được dùng cho những nghiên cứu lâm sàng đã được chấp thuận và đủ tiêu chuẩn. Chúng tôi nhận diện những người tham gia nghiên cứu MỚI được chẩn đoán ung thư phổi từ CCR. Nhóm Nghiên cứu FANS sẽ tuân thủ tất cả các quy trình và nguyên tắc hướng dẫn của CCR và UCSF để bảo đảm quyền lợi và thông tin cá nhân của những người tham gia nghiên cứu được bảo vệ.

Người tham gia nghiên cứu không bị chẩn đoán ung thư phổi nên gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] để thông báo là quý vị muốn tham gia.

Tôi có thể tham gia bằng cách nào?

Quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ [email protected] để thông báo là quý vị muốn tham gia. Quý vị cũng có thể trả lời nếu chúng tôi đã liên lạc với quý vị qua thư.

Quyền riêng tư của tôi sẽ được bảo vệ như thế nào?

Tất cả thông tin thu thập trong nghiên cứu này sẽ chỉ được sử dụng trong nghiên cứu của chúng tôi và được bảo mật. Để bảo vệ quyền riêng tư, quý vị sẽ được gán một mã số nghiên cứu và tên của quý vị không kèm theo câu trả lời của quý vị. Thông tin và chi tiết bảo mật về nghiên cứu này sẽ được lưu trong một cơ sở dữ liệu an ninh. Chỉ nhân viên nghiên cứu được huấn luyện mới được truy cập dữ liệu. Kết quả công bố sẽ không kèm theo thông tin nhận diện nào. Ban Kiểm Tra Thể Chế Bệnh viện (IRB) sẽ kiểm tra các chương trình nghiên cứu để bảo đảm bảo vệ người tham gia nghiên cứu.

Tôi có thể điền bản khảo sát nghiên cứu FANS bằng cách nào?

"Người tham gia có thể chọn điền bản khảo sát bằng một trong ba cách như sau:

1) Trên mạng (bằng máy tính hoặc thiết bị di động)

2) Bằng văn bản khảo sát qua thư từ

3) Qua cuộc gọi điện thoại với phỏng vấn viên"
 

FANS được tài trợ bằng cách nào?

Nghiên cứu được tiến hành bởi những nhà nghiên cứu tại Đại Học California San Francisco (UCSF), Đại Học California Davis (UCD) và Đại Học Stanford. Ngân quỹ tài trợ từ Viện Y tế Quốc Gia Về Sức Khỏe Người Thiểu Số và Bất Bình Đẳng Y Tế (NIMHD) theo ngân quỹ # 1R01 MD014859.