Maligayang Pagdating sa FANS Study

Ang FANS ay isang pag-aaral ng kanser sa baga sa mga kababaihang Asyano na hindi kailanmang nanigarilyo (Female Asian Never Smoker).

Alam mo ba?

Sa isang makabagong pag-aaral, natuklasan ng mga mananaliksik na 57% ng mga kababaihang Asyano sa Amerika na nasuri na may kanser sa baga ay hindi kailanmang nanigarilyo. Aalamin ng pag-aaral na FANS  ang mga posibleng sanhi ng kanser sa baga kabilang ang second hand na usok, genetika, at mga kadahilanan sa kultura.