Tham gia Nghiên cứu

Chúng tôi hy vọng thu tuyển các phụ nữ gốc Á Châu bị hoặc không bị ung thư phổi đang sống ở Vùng Vịnh San Francisco.