Tham gia Nghiên cứu

Chúng tôi hy vọng ghi danh các phụ nữ châu Á sống ở Vùng Vịnh, Sacramento và Nam California luôn cả hai có và không bị ung thư phổi.