Cộng đồng

Tổ chức cộng đồng có thể giúp như thế nào?

Tổ chức cộng đồng của quý vị có thể giúp chúng tôi thu tuyển những người tham gia không bị ung thư bằng cách:

  • Phân phát ấn phẩm quảng cáo của nghiên cứu 
  • Lập một danh mục đăng ký (trên mạng hoặc tại phòng khám)
  • Đăng thông tin trên mạng xã hội hoặc trang web
  • Tổ chức buổi thuyết trình của một thành viên thuộc nhóm nghiên cứu

Nhóm của chúng tôi có thể giúp các thành viên cộng đồng của quý vị như thế nào?

Tổ chức cộng đồng của quý vị có cơ hội tham gia vào Ban Tư Vấn Cộng Đồng (CAB) của chúng tôi. Là thành viên của CAB, tổ chức của quý vị sẽ cung cấp thông tin đa dạng về những dự án nghiên cứu trong cộng đồng này. Ngoài ra, nhóm của chúng tôi có thể hỗ trợ cộng đồng của những hội viên CAB qua:

  • Tài trợ những buổi sinh hoạt của cộng đồng liên quan đến y tế và ung thư
  • Cung cấp thông tin về ung thư qua buổi Thuyết trình Giáo Dục Y Tế Cộng Đồng hoặc Hợp Tác
  • Phân phối tài liệu của Trung tâm Ung thư UCSF cho hội chợ y tế của tổ chức hoặc buổi sinh hoạt cộng đồng của quý vị

Quý vị muốn trợ giúp và/hoặc tham gia Ban Tư Vấn Cộng Đồng không?

GỬI EMAIL CHO CHÚNG TÔI