Các phụ nữ châu Á bị ung thư phổi

Ai có thể tham gia?

Những người đủ điều kiện tham gia sẽ bao gồm phụ nữ Mỹ gốc Á:

  • Gần đây đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi
  • Chưa bao giờ hút thuốc
  • Trong độ tuổi từ 21-90
  • Sống trong các quận sau: Alameda, Contra Costa, Los Angeles, Marin, Monterey, Orange, Sacramento, San Benito, San Diego, San Francisco, San Mateo, Santa Clara và Santa Cruz
  • Những người đủ điều kiện người tham gia cũng bao gồm vợ/chồng, con, anh chị em, người thân hoặc bạn thân những người mà gần đây được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi và đã qua đời.

Tại sao tôi nên tham gia?

Sự tham gia của quý vị có thể giúp chúng tôi hiểu thêm về các yếu tố dẫn đến ung thư phổi ở phụ nữ Mỹ gốc Á. Kiến thức này rất quan trọng để thông báo các chương trình phòng chống ung thư phổi cho các thế hệ phụ nữ Mỹ gốc Á trong tương lai.

Sự tham gia bao gồm những gì?

  1. Quý vị sẽ được yêu cầu hoàn thành một cuộc khảo sát sẽ mất khoảng 45 phút. Quý vị có thể làm điều này qua trực tuyến, qua điện thoại hoặc qua thư.
  2. Quý vị sẽ được yêu cầu thu thập một mẫu nước bọt nhỏ. Điều này có thể được thực hiện trong sự riêng tư ở nhà riêng của quý vị.
  3. Quý vị sẽ được yêu cầu cho phép chúng tôi tiếp cận một số mô phổi đã được loại bỏ trong quá trình phẫu thuật hoặc sinh thiết.

Tôi có được bồi thường không?

Có! Để cảm ơn quý vị đã dành thời gian, quý vị sẽ được tặng một thẻ quà tặng $ 75.

Tôi đã nhận được tài liệu nghiên cứu qua thư. Làm thế nào bạn xác định tôi?

Ở California, những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư được xác định thông qua Cơ quan đăng ký ung thư California (CCR). Vì ung thư được coi là một bệnh có thể báo cáo, luật tiểu bang yêu cầu các bác sĩ, bệnh viện và các cơ sở khác chẩn đoán và/hoặc điều trị bệnh nhân ung thư báo cáo cho CCR. CCR và những hội đồng tổ chức xét duyệt đảm bảo rằng các quyền và tính bảo mật của tất cả những người tham gia nghiên cứu của chúng tôi được bảo vệ.

Làm thế nào để tôi tham gia nghiên cứu?

Nếu quý vị quan tâm đến việc tham gia nghiên cứu này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected] hoặc gọi 833-326-7883. Quý vị cũng có thể trả lời thư nếu chúng tôi đã liên hệ với quý vị qua thư.