Lumahok

Nais naming mag-enrol ng mga kababaihang Asyano na may kanser sa baga at walang kanser sa baga na naninirahan sa Bay Area, Sacramento, at Southern California.

 

Nakumpleto na ba ang survey? Kumpletuhin ang COVID supplement dito.

COVID SURVEY