Phụ nữ gốc Á Châu bị ung thư phổi

Ai có thể tham gia?

Những người hội đủ điều kiện để tham gia sẽ bao gồm những phụ nữ người Mỹ gốc Á Châu:

  • Đã được chẩn đoán bị ung thư phổi gần đây
  • Không hút thuốc
  • Từ 21-90 tuổi
  • Sống ở các quận hạt trong Vùng Vịnh (Alameda, Contra Costa, Marin, Monterey, San Benito, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz) 

Tại sao tôi nên tham gia?

Khi tham gia nghiên cứu, quý vị có thể giúp chúng tôi tìm hiểu thêm về các yếu tố dẫn đến ung thư phổi ở phụ nữ người Mỹ gốc Á Châu. Kiến thức này là chủ yếu trong việc cung ứng thông tin cho các chương trình phòng ngừa ung thư phổi cho những thế hệ phụ nữ người Mỹ gốc Á Châu trong tương lai.

Tham gia nghiên cứu này bao gồm những gì?

  1. Quý vị sẽ cần khoảng 45 phút để hoàn tất một bản khảo sát. Quý vị có thể làm việc này trên mạng, qua điện thoại hoặc qua thư.
  2. Quý vị sẽ cần cung cấp một mẫu nhỏ nước bọt. Việc này quý vị có thể thực hiện tại gia.
  3. Quý vị sẽ cần cho phép chúng tôi được chia sẻ một ít mô phổi đã được loại bỏ/lưu trữ qua lần làm phẫu thuật hoặc sinh thiết của quý vị trước đây. "

Tôi có được trả tiền không?

Có! Để cảm ơn quý vị đã dành thời gian, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một phiếu quà tặng trị giá 75 đô la.

Tôi đã nhận được hồ sơ nghiên cứu trong thư. Bằng cách nào nghiên cứu này tìm ra tôi?

Ở California, người được chẩn đoán ung thư được nhận định qua Trung Tâm Đăng Ký Dữ Liệu Ung Thư California (CCR). Vì ung thư được coi là một bệnh phải báo cáo nên luật tiểu bang bắt buộc các bác sĩ, bệnh viện và những cơ sở chẩn đoán và/hoặc điều trị bệnh nhân ung thư khác phải báo cáo cho CCR. CCR và các hội đồng xét duyệt thể chế sẽ bảo đảm quyền lợi và thông tin cá nhân của những người tham gia nghiên cứu được bảo vệ.

Tôi tham gia nghiên cứu này bằng cách nào?

 Nếu quý vị quan tâm đến việc tham gia nghiên cứu này, xin vui lòng gửi email đến [email protected] hoặc gọi chúng tôi ở số 833-326-7883. Quý vị cũng có thể trả lời nếu chúng tôi đã liên lạc với quý vị bằng thư.