Mga Madalas Itanong

Bakit mahalaga ang pag-aaral ng FANS?

Natuklasan ng mga mananaliksik na 57% ng mga kababaihang Asyano sa Amerika na nasuri na may kanser sa baga ay hindi pa naninigarilyo. Sa isang hiwalay na pag-aaral, 80% ng mga kababaihang Tsino na nasuri na may kanser sa baga ay hindi pa naninigarilyo. Inaalam ng pag-aaral ng FANS ang mga posibleng sanhi ng kanser sa baga sa mga kababaihang Asyano, tulad ng secondhand na usok, genetika, at mga kadahilanan sa kultura.

Nakatanggap na ako ng sulat na may mga materyales sa pag-aaral. Paano mo ako nakilala?

Sa California, hinihiling ng batas ng estado na ang mga doktor, ospital at iba pang mga pasilidad na mag-diagnose at / o gamutin ang mga pasyente ng kanser ay mag-ulat sa California Cancer Registry (CCR). Alinsunod sa batas ng estado, ang CCR ay maaaring magamit para sa naaprubahan at kwalipikadong mga pag-aaral sa pagsasaliksik. Kinikilala namin ang mga kalahok sa pag-aaral na nasuri kamakailan na may kanser sa baga mula sa CCR. Sinusundan ng Koponan ng Pag-aaral ng FANS ang lahat ng mga pamamaraan at alituntunin na itinakda ng CCR at UCSF upang matiyak na ang mga karapatan at pagiging kompidensiyal ng lahat ng aming mga potensyal na kalahok sa pananaliksik ay protektado.

Ang mga kalahok sa pag-aaral na hindi na-diagnose na may kanser sa baga ay hinihikayat na mag-email sa amin sa [email protected] upang ipahayag ang iyong interes na lumahok.

Paano ako makikilahok?

Maaari kang mag-email sa amin sa [email protected] upang maipahayag ang iyong interes na lumahok. Maaari ka ring tumugon kung makipag-ugnay kami sa iyo sa pamamagitan ng koreo

Paano mapoprotektahan ang aking privacy?

Ang lahat ng impormasyong nakolekta sa pag-aaral na ito ay gagamitin para sa aming pagsasaliksik lamang at pananatilihing kumpidensyal. Upang maprotektahan ang iyong privacy, bibigyan ka ng isang numero ng pag-aaral at ang iyong pangalan ay hindi maiugnay sa iyong mga tugon. Ang kumpidensyal na impormasyon at mga detalye tungkol sa pag-aaral ay itatago sa isang ligtas na database. Malilimitahan ang data sa naaprubahan at bihasang tauhan sa pag-aaral. Walang mga resulta ang mai-publish na may nakakakilalang impormasyon na nakakabit. Sinusuri ng UCSF Institutional Review Board (IRB) ang mga pag-aaral ng pananaliksik upang matiyak ang proteksyon ng mga kalahok sa pag-aaral.

Paano ko makukumpleto ang survey ng FANS?

Ang mga kalahok ay may pagpipilian upang makumpleto ang survey sa isa sa tatlong mga paraan:

1) Online (sa isang computer o mobile device)

2) Sa pamamagitan ng koreo na may survey sa papel

3) Sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono kasama ang isa sa aming mga tagapanayam

 

Paano pinopondohan ang FANS?

Ang pag-aaral na ito ay isinasagawa ng mga mananaliksik sa University of California sa San Francisco (UCSF), Davis (UCD), at Stanford University. Pinopondohan ito ng isang gawad mula sa National Institute of Minority Health and Health Disparities (NIMHD) sa ilalim ng grant # 1R01 MD014859.