Ang aming koponan

   

Mga Imbestigador ng Pag-aaral

Scarlett Lin Gomez, PhD, UCSF

Iona Cheng, PhD, UCSF

Moon Chen, Jr., PhD, UC Davis

Heather Wakelee, MD, Stanford

Mindy Hebert-Derouen, PhD, UCSF

Mi-Ok Kim, PhD, UCSF

Peggy Reynolds, PhD, UCSF

Salma Shariff-Marco, PhD, UCSF

Clifford Tepper, PhD, UC Davis

Mga Tauhan sa Pag-aaral

Esperanza Castillo, MS

Kathie Lau, MEng

Debora Oh, PhD

Janice Seto, MPH

Michelle Wadhwa, RN

Annie Zhou, BS

Mga Tagapangulo sa Komite ng Pagpayo ng Komunidad

Joyce Cheng (Chinese Community Health Resource Center)

Kim Rhoads, MD, MS, MPH (UCSF Office of Community Engagement)

Ang FANS ay pinondohan ng isang kaloob mula sa National Institute of Minority Health and Health Disparities sa ilalim ng grant # 1R01 MD014859.